f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 างเหมาทำการงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านขุนทด -หนองกราด ระหว่าง กม.7+100 - กม.7+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 นร.8/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
62 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนถนนธนะรัชต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ กม.14+150 , กม.20+210 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2181 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
63 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.106+700 - กม.107+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1988 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
64 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ที่ กม.56+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 สทล.10ขท.นม.2.1.3/2433 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
65 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/14/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
66 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคมรองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬาและMICEกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 09/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1882 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
67 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0102 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.39+685 - กม.40+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 สัญญา นร.5/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
68 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.117+000 - กม.119+800 RT. ปริมาณงาน 2.800 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 03/03/2563 สัญญา นร.10/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
69 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+737 ปริมาณงาน 33,003 ตร.ม. 02/03/2563 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1842 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
70 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ระหว่าง กม.18+940 - กม.20+277 ปริมาณงาน 27,542 ตร.ม. 02/03/2563 สทล.10.2/31/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
71 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.106+353 - กม.109+050 LT. ปริมาณงาน 30,802 ตร.ม.I 28/02/2563 สัญญาเลขที่ นร.1/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
72 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. 05/09/2562 สัญญาเลขที่ นร.36/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
73 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้าง แล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. 05/09/2562 คค 06057/E.1/41/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
74 ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 สัญญาเลขที่ นร.33/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
75 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ที่ กม.1+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2562 สัญญาเลขที่ นร.34/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 85 รายการ