f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ที่ กม.3+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2562 สัญญาเลขที่ นร.35/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
77 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
78 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2562 นร.32/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201,0202,0203,0204,0205 ตอน มวกเหล็ก-บ่อทอง-มอจะบก-ไร่โคกสูง-โคกกรวด-นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 โครงการ 18/02/2562 นร.31/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
80 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,208 ต้น 18/02/2562 สัญญาแก้ไขเพื่มเติมฉบับที่ 1 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
81 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง-มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 คค 06057/E.1/33/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
82 งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ – ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 – กม.72+138 , ทางหลวงหมายเลข 2274 ตอนควบคุม 0102 ตอน อีเหลอ – ปางหัวช้าง ระหว่าง กม.0+000 – กม.9+367 06/02/2562 นร.29/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.146+648 - กม.147+008 ปริมาณงาน 920.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2561 สัญญาเลขที่ นร.26/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
84 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง – หนองขวาง ระหว่าง กม.3+987 – กม.10+212 ปริมาณงาน 156 ต้น 14/12/2561 สัญญาเลขที่ นร.27/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
85 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว – หินหล่อง ที่ กม.0+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2561 สัญญาเลขที่ นร.28/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 76 ถึง 85 จาก 85 รายการ