f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุดและเสื่อมคุณภาพ (รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง) จำนวน 4 รายการ 21/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 24/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ 23/03/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 02/09/2563 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 19/06/2563 520,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนฯ) จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 05/01/2562 3,112,161.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ