f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/05/2564 แขวงฯ นครราชสีมาที่ 2 เผยผลสำรวจมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง ปากช่อง ประชาชนอยากให้เปิดทุกเทศกาล
2 28/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ ควรบริโภคน้ำตาล ในปริมาณที่พอเหมาะพอควร เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่จะตามมาภายหลัง
3 28/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ 7 สิ่งของอันตรายที่ทุกคนควรใส่ใจ เมื่อจอดรถตากแดด
4 22/04/2564 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 10 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ผ่าน ZOOM Cloud Meetings
5 02/04/2564 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 26/03/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถคลองไผ่
7 23/03/2564 คณะผู้บริหาร สทล.10 เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM
8 23/03/2564 การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการงานปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาออก)
9 09/03/2564 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหาร สทล.10 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
10 09/03/2564 การประชุมการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
11 09/03/2564 กําหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถคลองไผ่
12 04/03/2564 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ออกตรวจสอบความเรียบร้อยของทางหลวงหมายเลข 2 กม.92+813 บริเวณ สะพานคลองน้ำขาว และ ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว
13 02/03/2564 กําหนดการประชุมประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนาโครงการงานปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพ ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว
14 24/02/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมสัญจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
15 24/02/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์