f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/09/2566 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
2 28/09/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 201
3 19/09/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทล.201
4 05/09/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ปรับปรุงพื้นผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2
5 05/09/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทล.201
6 25/08/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทล.201
7 24/08/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทล.201
8 23/08/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201
9 22/08/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201
10 21/08/2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
11 18/08/2566 ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 201
12 27/07/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม โครงการพัฒนาเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพลับ
13 26/07/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย
14 20/07/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก
15 18/07/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง