Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เมษายน 2564 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง, หน่วยงานราชการ, ตำรวจในพื้นที่ และตำรวจทางหลวง รวมถึงอาสาสมัครทีมต่าง ๆ เข้าประชุมหารือวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ########################## ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2 Instagram : https://instagram.com/dohkorat2 เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 #กรมทางหลวง
title
การประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถคลองไผ่

วันที่  25  มีนาคม  2564  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2   โดยนายชิตพล  เหล่าอัน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่องานโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถคลองไผ่ บนทางหลวงหมายเลข 2  ตอน  บ่อทอง – มอจะบก  ระหว่าง กม.88+600 – กม.89+400 ณ  หอประชุมโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร   ถนนเทศบาล  ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในชุมชนรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและเรียนรู้รูปแบบการก่อสร้างสะพานกลับรถคลองไผ่ที่เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  เป็นการเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความต้องการและร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรไป-มาของประชาชนชาวคลองไผ่ และร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  ซึ่งมติที่ประชุมได้ผลสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ประโยชน์ในรูปแบบสะพานกลับรถ Overpass (สะพานยกระดับ)  
title
การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการงานปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาออก)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดย นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการงานปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาออก) จ.นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง – มอจะบกที่ กม.75+500 – กม.75+990 (ด้านซ้ายทาง) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบการก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนัก (ขาออก) แทนจุดเดิม บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) โดยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกับสำนักงานหมวดทางหลวงปากช่องที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ขับรถบรรทุกไทยและผู้ขับรถบรรทุกของประเทศสมาชิก ASEAN สามารถใช้เป็นสถานที่จอดพักรถได้อย่างสะดวกสบาย ผู้ขับรถ มีโอกาสพักผ่อนในระหว่างทางเพื่อลดความเหนื่อยล้าและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายวรัญญู ปุลาเลิศ ปลัดอำเภอปากช่อง เป็นประธานในการประชุม##########################ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯTwitter : https://twitter.com/DOH10NM2Instagram : https://instagram.com/dohkorat2เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2#กรมทางหลวง