Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงฯ ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุทางถนนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไขต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยบนถนนมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงฯ ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุทางถนนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไขต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยบนถนนมากยิ่งขึ้น
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้รับมอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ติดตั้งบริเวณจุดกลับรถบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสด่านขุนทด

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้รับมอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ติดตั้งบริเวณจุดกลับรถบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสด่านขุนทดซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและกิจการร้านค้าภายในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความปลอดภัยที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก ########################### ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2 Instagram : https://instagram.com/dohkorat2 เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 #กรมทางหลวง
title
การประชุมการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวง ด้วยการก่อสร้างติดตั้งบาริเออร์คอนกรีต สำหรับเป็นฉนวนกั้นกลาง ทดแทนเกาะสีและเกาะกลางที่เป็นเกาะแบบร่องลึก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวง ด้วยการก่อสร้างติดตั้งบาริเออร์คอนกรีต สำหรับเป็นฉนวนกั้นกลาง ทดแทนเกาะสีและเกาะกลางที่เป็นเกาะแบบร่องลึก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียแก่ชีวิต, การบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง โดยมี หัวหน้าหมวดทางหลวง เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทุก ๆ ด้านพร้อมชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ผลสรุปการประชุมในวันนี้ ประชาชนให้ความสนใจต่อการเลือกใช้บาริเออร์คอนกรีตเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน #สายด่วนกรมทางหลวง_1586 #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2 #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง