Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย

เรายังคงดูแลและใส่ใจอย่างต่อเนื่องUpdate  การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566 ระหว่าง กม.5+000 - กม.9+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) และระหว่าง กม.40+000 - กม. 41+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เพื่อให้การซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)
title
การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

  Update การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566 ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+000 (ด้านขวาทาง) , กม.22+900 (ด้านขวาทาง) และ กม. 23+200 (ด้านซ้ายทาง) เพื่อให้การซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ ความรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบชุดสุดท้าย ในวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. หน้าวัดบ้านใหม่ (กม.10+815) 2. ร.ร.ห้วยลึกผดุงวิทยา (กม.13+015) 3. ร.ร.บ้านโนนประดู่ (กม.19+500) 4. ร.ร.บ้านหินลาด (กม.26+995) การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการจัดระเบียบความเรีบบร้อยของบ้านเมืองให้น่าอยู่ สบายตาสบายใจให้กับคนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น###########################ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯTwitter : https://twitter.com/DOH10NM2Instagram : https://instagram.com/dohkorat2เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2#กรมทางหลวง