f
1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 06/06/2562

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมปลูกต้นทองอุไรจำนวน 600 ต้น ตามโครงการ “ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน มวกเหล็ก – บ่อทอง ระหว่าง กม.65+000 – กม.72+000 ด้านขาออก (มุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมา)

 

“ทองอุไร” ถือเป็นพันธุ์ไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามเฉพาะตัว ลักษณะโดยทั่วไปของทองอุไร จะเป็นพันธุ์ไม้ทรงพุ่มที่กลมสวย มีดอกเป็นสีเหลือง ช่อใหญ่อร่ามตาไปทั่วทั้งต้น เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ 2-5 เมตร เรือนยอดทรงกลม ใบขอบทองอุไร เป็นใบประกอบรูปไข่แกมขอบขนาน ใต้ใบมีขน ขอบใบจักคล้ายกับฟันเลื่อย ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งเป็นหลอดยาวมีกลีบ 5 กลีบ ลักษณะคล้ายแตรขนาดเล็กๆ ดอกมักจะบาน และร่วงพร้อมกัน มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ทองอุไร จะมีดอกให้ชื่นชมตลอดทั้งปีหากได้รับการดูแลรักษาที่ดี การปลูกต้นทองอุไร เชื่อว่าเป็นไม้มงคล และเป็นสิริมงคลต่อพื้นที่ในการปลูก เสริมดวงชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรือง


'