f
1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 06/06/2562

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" โดยทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 140 ต้น เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บนทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 ถนนเส้นนี้ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดฯ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีสถานศึกษาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเส้นที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย


'