f
โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ลงวันที่ 13/01/2564

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090
ตอน ปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.20+350 – กม.21+625
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 125 ดาวน์โหลด
วาระการประชุม 114 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการประชุม 106 ดาวน์โหลด

'