f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงวันที่ 15/07/2564

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมเพื่อสอบถามความก้าวหน้าภารกิจงานของแขวงฯ ผ่านระบบ Zoom โดยนายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 มอบหมายภารกิจงานให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมพูดคุยปัญหาในการทำงานและวิธีการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินงานผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปได้ด้วยดี
###########################
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ
Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2
Instagram : https://instagram.com/dohkorat2
เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
#กรมทางหลวง


'