f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงฯ ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุทางถนนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไขต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยบนถนนมากยิ่งขึ้น
ลงวันที่ 18/11/2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงฯ ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุทางถนนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไขต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยบนถนนมากยิ่งขึ้น


'