f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ 06/06/2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


'