f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 06/06/2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


'