f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำ นวน ๖ รายการ 11/10/2565 612/45/66/15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 06/10/2565 612/60/66/2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,208 ต้น 10/09/2562 สัญญาแก้ไขเพื่มเติมฉบับที่ 1 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ