f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/01/2567 612/60/67/225 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่ และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 21/12/2566 612/-/67/148 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ซื้อเสาเหล็กกล่อง 3 x3 x6.00 ม. หนา 2.30 มม. 12/12/2566 612/60/67/121 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างเหมาถางป่า 17/11/2566 612/-/67/82 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+870 LT. 23/12/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ 09/12/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.92+798 - กม.92+828 และที่ กม.101+580 (Ramp 1105) ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนฯ) จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/5366 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง-มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/02/2562 คค 06057/E.1/33/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ