f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 10/07/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 14/04/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2565 11/01/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2565 10/10/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565 12/07/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 04/04/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 27/01/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 ไตรมาส 4 เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64 30/09/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 31/08/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564โดยวิธีเฉาะเจาะจง 01/10/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 01/01/2563 63067195088 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 29/10/2562 63017389111 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 07/10/2562 62107073948 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 01/04/2562 62097416872 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 02/01/2562 62097411656 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ