f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ไตรมาส 4 เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64 30/09/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 31/08/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564โดยวิธีเฉาะเจาะจง 01/10/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 01/01/2563 63067195088 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 29/10/2562 63017389111 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 07/10/2562 62107073948 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 01/04/2562 62097416872 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 02/01/2562 62097411656 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 01/10/2561 62097346262 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ