f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/02/2566 612/60/66/234 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/02/2566 612/60/66/223 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 11/10/2565 612/60/66/11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 2 ระหว่าง กม.110+362 - กม.129+962 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,000 อัน) 04/11/2565 นร.18/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.39+000 LT. และ กม.53+100 - กม.69+870 LT. ผลผลิต 1 แห่ง(ปริมาณงาน 1,000 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 นร.19/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.10+000 - กม.23+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,892 อัน) 03/11/2565 นร.17/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.139+300 - กม.140+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,305 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2565 นร.16/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 222.52 ตร.ม.) 25/10/2565 นร.20/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.37+640 - กม.38+390 , กม.38+775 - กม.39+440 และ กม.41+978 - กม.42+627 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 26/10/2565 นร.29/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา – หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+850 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) 25/10/2565 นร.21/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.41+400 LT.,FLT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,980 เมตร) 25/10/2565 นร.23/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ระหว่าง กม.3+500 - กม.27+500 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,144 เมตร) 25/10/2565 นร.25/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.38+796 - กม.42+532 RT.,FRT. (เป็นแห่ง ๆ ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,384 เมตร) 25/10/2565 นร.24/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.32+500 - กม.40+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,604 เมตร) 25/10/2565 นร.28/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.42+000 - กม.66+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,600 เมตร) 27/10/2565 นร.26/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 178 รายการ