f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการสถานี ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.4+047 - กม.4+181 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2230 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ระหว่าง กม.6+060 - กม.14+000 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,264 ตร.ม.) 26/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2514 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวง หนองบัวโคก พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ที่ กม.66+400 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2437 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างงานถมดินหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง หนองบัวโคก ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ที่ กม.66+400 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1625 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างงานติดตั้งเสาธงพร้อมอุปกรณ์หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง หนองบัวโคก ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ที่ กม.66+400 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 23/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1624 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ตอน 3 ระหว่าง กม.4+150 - กม.4+779 ปริมาณงาน 12,957 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1950 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอน ขามทะเลสอ - สีมุม ระหว่าง กม.0+350 - กม.1+793 ปริมาณงาน 12,987 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1940 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ตอน 4 ระหว่าง กม.7+485 - กม.8+110 ปริมาณงาน 12,875 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1945 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ตอน 4 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+641 ปริมาณงาน 13,204 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1979 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ตอน 6 ระหว่าง กม.3+677 - กม.4+150 ปริมาณงาน 13,054 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1974 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ตอน 5 ระหว่าง กม.17+932 - กม.18+570 ปริมาณงาน 13,142 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1983 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.58+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1920 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ตอน 3 ระหว่าง กม.7+405 - กม.10+000 ปริมาณงาน 53,457 ตร.ม. 11/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1928 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 3 ที่ กม.39+825 ผลผลิต 1แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 14,997,000.00 11/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1932 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 6 ที่ กม.138+983 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 11/04/2567 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/1806 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 237 รายการ