f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0600 ตอน โพธิ์กลาง - ทางต่างระดับนครราชสีมา กม.297+000 แยก 2130 - 04/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7831 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.0+420.13 RT. และที่ กม.0+459.866 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/08/2564 นร.31/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,902 ต้น 29/06/2564 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/5151 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 นร.26/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 1 ระหว่าง กม.72+425 - กม.73+185 ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. 16/12/2563 นร.8/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.104+000 - กม.105+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,000 EACH 27/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/8119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.115+500 - กม.117+000 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,000 EACH 27/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/8118 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 5 ที่ กม.2+520 และ กม.3+140 ผลผลิต 2 แห่ง 25/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7955 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 2 ที่ กม.2+850 และ กม.3+852 ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 30 ต้น 25/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7956 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 1 ที่ กม.0+295 และ กม.1+445 ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 10 ต้น 25/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7957 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 11 ระหว่าง กม.145+500 - กม.147+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม. 24/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7930 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 4 ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+852 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม. 24/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7931 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 12 ระหว่าง กม.145+500 - กม.148+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,083 อัน 24/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 12 ระหว่าง กม.145+500 - กม.148+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,083 อัน 24/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7923 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 3 ที่ กม.2+239 ผลผลิต 1 แห่ง 24/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.37914 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 85 รายการ