f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.92+798 - กม.92+828 และที่ กม.101+580 (Ramp 1105) ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/11/2563 คค 06057/E.1/19/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
32 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+775 - กม.10+000 ปริมาณงาน 42,275 ตร.ม. 18/12/2563 คค 06057/E.1/24/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
33 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+346 - กม.18+555 ปริมาณงาน 50,508 ตร.ม. 16/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/8789 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
34 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
35 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.106+250 - กม.109+050 RT. ปริมาณงาน 26,875 ตร.ม. 09/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
36 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+100 - กม.61+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/8550 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
37 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+685 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/10/2563 คค 06057/E.1/3/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.114+062 - กม.114+437 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 คค 06057/E.1/4/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
39 จ้างก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงสูงเนิน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ที่ กม.116+550 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7433 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
40 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ที่ กม.138+900 ปริมาณงาน 1.010 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 02/09/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/6416 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
41 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/06/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/4642 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
42 จ้างเหมาทำการงานสะพานลายคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง – มอจะบก ที่ กม.87+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/05/2563 สัญญา นร.51/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมย่อยโครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2220 ตอน กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 คค 06057/E.1/42/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง - หนองขวาง ระหว่าง กม.0+000-10+212 ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 คค 06057/E.1/41/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 2434 ตอน สีคิ้ว - หนองรี ระหว่าง กม.4+640 - กม.5+800 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 คค 06057/E.1/40/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 85 รายการ