f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ทางหลวงหมายเลข 2422 ระหว่าง กม.4+047 - กม.4+181 ปริมาณงาน 1 หลัง 01/04/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2047 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
47 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุมงาน 0100 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 RT. 03/04/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2272 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย -หนองสองห้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2136 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
49 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ประกาศผล E.31 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
50 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด –นครราชสีมา ตอน 5 ระหว่าง กม.142+100 - กม.143+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
51 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ที่ กม.14+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2120 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
52 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ที่ กม.91+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2425 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
53 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.10+600 , ที่ กม.19+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/03/2563 สัญญา นร.24/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
54 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ที่ กม.1+000 , ที่ กม.2+000 , ที่ กม.3+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง 25/03/2563 ประกาศผล E.16 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
55 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ที่ กม.14+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2120 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
56 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 8 ระหว่าง กม.115+460 - กม.117+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 คค 06057/E.1/26/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
57 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 คค 06057/E.1/12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
58 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 LT. ปริมาณงาน 12,426 ตร.ม. 19/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/21/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
59 างเหมาทำการงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านขุนทด -หนองกราด ระหว่าง กม.7+100 - กม.7+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 นร.8/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
60 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนถนนธนะรัชต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ กม.14+150 , กม.20+210 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10/03/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/2181 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 83 รายการ