f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0600 ตอน โพธิ์กลาง - ทางต่างระดับนครราชสีมา กม.297+000 แยก 2130 - 04/11/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/7831 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.0+420.13 RT. และที่ กม.0+459.866 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/08/2564 นร.31/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 นร.26/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 1 ระหว่าง กม.72+425 - กม.73+185 ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. 16/11/2563 นร.8/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ กม.4+284 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 นร.29/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+887 - กม.2+055 LT. ปริมาณงาน 12,078 ตร.ม. 23/11/2563 นร.14/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 3 ระหว่าง กม.139+100 - กม.143+200 ปริมาณงาน 9,118 เมตร 23/11/2563 นร.20/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.98+450 - กม.99+590 ปริมาณงาน 32,855 ตร.ม. 23/11/2563 นร.18/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+335 และ กม.53+100 - กม.53+905 ปริมาณงาน 34,487 ตร.ม. 18/11/2563 นร.19/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.98+450 - กม.99+590 ปริมาณงาน 32,855 ตร.ม. 23/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ 23/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.64+060 - กม.64+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 นร.25/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.136+800 - กม.137+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 นร.21/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.2+300 - กม.3+150 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 22,754 ตร.ม. 18/11/2563 นร.27/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 1 ระหว่าง กม.128+200 - กม.129+962 RT. ปริมาณงาน 1.762 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 18/11/2563 นร.13/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ