f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/03/2567 612/60/67/270 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 05/03/2567 612/45/67/269 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 04/03/2567 612/40/67/268 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/03/2567 612/40/67/266 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 ซื้อหิน 3/8 นิ้ว คัด 04/03/2567 612/60/67/265 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 29/02/2567 612/85/67/261 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/02/2567 612/40/67/260 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 ซื้อน้ำมันดีเซล 28/02/2567 612/35/67/257 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย ,ป้ายจราจร และไฟสัญญาณกะพริบโซล่าเซลล์ 27/02/2567 612/-/67/256 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 27/02/2567 612/-/67/255 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 ซื้อรองเท้าบู๊ช (แบบยาว) 23/02/2567 612/85/67/252 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 22/02/2567 612/50/67/251 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างเหมาซ่อมราวกันอันตราย และต้นลีลาวดี 22/02/2567 612/-/67/250 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 21/02/2567 612/-/67/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. 21/02/2567 612/-/67/246 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 794 รายการ