f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้า 24/03/2566 612/-/66/295 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง จำนวน 2 รายการ 23/03/2566 612/45/66/292 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/03/2566 612/60/66/291 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร และหลักนำทาง 22/03/2566 612/-/66/290 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. 22/03/2566 612/-/66/288 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 21/03/2566 612/35/66/286 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 ซื้อทรายหยาบ 15/03/2566 612/60/66/283 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15 เล่ม 1-2555 15/03/2566 612/60/66/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/03/2566 612/60/66/281 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 13/03/2566 612/-/66/278 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 13/03/2566 612/50/66/277 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 ซื้อเสาเหล็กกล่อง 3x3x6.00 ม. หนา 2.30 มม. 13/03/2566 612/60/66/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนบาริเออร์คอนกรีต 10/03/2566 612/-/66/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/03/2566 612/60/66/269 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 ซื้อหิน 3/8 คัด 07/03/2566 612/60/66/267 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 364 รายการ