f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/08/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ที่ กม.3+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ที่ กม.1+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/02/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง – มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 – กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/02/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/02/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง - โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.35+772 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/02/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง - โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.35+772 ยกเลิกแผน
10 31/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง - โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.35+772 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ