f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.146+130 - กม.148+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.86+750 - กม.87+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.7+875 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.950 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+870 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.670 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.47+620 - กม.49+180 LT. ปริมาณงาน 16,380.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ที่ กม.83+500 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ที่ กม.67+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางโก - กุดม่วง ตอน 1 ระหว่าง กม.53+760 - กม.58+250 ปริมาณงาน 44,900.0 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจ ทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ระหว่าง กม.50+300 - กม.50+407 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 83 รายการ