f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.2+000 - กม.6+165 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,083 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.0+400 - กม.2+780 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,785 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2434 ตอน สีคิ้ว - หนองรี ระหว่าง กม.4+600 - กม.6+245 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,785 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2434 ตอน สีคิ้ว - หนองรี ระหว่าง กม.4+600 - กม.6+245 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,785 อัน) ยกเลิกแผน
5 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2434 ตอน สีคิ้ว - หนองรี ระหว่าง กม.4+600 - กม.6+245 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,785 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+100 - กม.63+480 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,785 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.106+571 - กม.110+736 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,083 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.106+571 - กม.110+736 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,083 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.2+000 - กม.6+165 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,083 อัน) เปลี่ยนแปลงแผน
10 04/11/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก-บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.39+000LT. และ กม.53+100 - กม.69+870LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,000 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 183 รายการ