f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1)
งบประมาณ 0.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 16/04/2564 16/04/2564