f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 25/09/2566 7,974.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA. 22/09/2566 111,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) มอก.1054-2552 21/09/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21/09/2566 17,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อยาฆ่าหญ้าแบบดูดซึม จุ 4 ลิตร 21/09/2566 5,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/09/2566 14,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุดและเสื่อมคุณภาพ (รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง) จำนวน 4 รายการ 21/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/09/2566 44,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 20/09/2566 21,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2566 17,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2566 12,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ เซ็นทรัล แบบแขวนใต้ฝ้า (ธรรมดา) รุ่น CFH-32EFN28 / CCS-32EFN28 ขนาด 28,176 บีทียู /น้ำยา R-32 / มีมอก. / มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี 19/09/2566 36,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 19/09/2566 11,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 19/09/2566 14,109.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 19/09/2566 14,952.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 688 รายการ