f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63117064028
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0600 ตอน โพธิ์กลาง - ทางต่างระดับนครราชสีมา กม.297+000 แยก 2130 -
งบประมาณ 1,200,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 04/11/2563 06/11/2563
2 ประกาศราคากลาง 04/11/2563 04/02/2564
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 16/11/2563 16/01/2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/11/2563 18/01/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ