f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุดและเสื่อมคุณภาพ (รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง) จำนวน 4 รายการ
งบประมาณ 0.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 21/09/2566 12/10/2566
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 12/10/2566 31/01/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 12/10/2566 18/10/2566
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา