f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63117195112
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+346 - กม.18+555 ปริมาณงาน 50,508 ตร.ม.
งบประมาณ 14,514,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ 20 วันหยุดราชการ ] 16/11/2563 23/11/2563
2 ประกาศราคากลาง 16/11/2563 16/12/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ ข้อมูลคาดเคลื่อนในวันออกประกาศ ] 27/11/2563 18/12/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/12/2563 22/01/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ