f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
646 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 222.52 ตร.ม.) 09/12/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
647 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.37+640 - กม.38+390 , กม.38+775 - กม.39+440 และ กม.41+978 - กม.42+627 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 09/12/2565 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
648 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา – หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+850 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) 08/12/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
649 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.41+400 LT.,FLT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,980 เมตร) 10/12/2565 5,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
650 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ระหว่าง กม.3+500 - กม.27+500 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,144 เมตร) 09/12/2565 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
651 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.38+796 - กม.42+532 RT.,FRT. (เป็นแห่ง ๆ ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,384 เมตร) 09/12/2565 6,250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
652 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.32+500 - กม.40+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,604 เมตร) 09/12/2565 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
653 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.42+000 - กม.66+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,600 เมตร) 09/12/2565 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
654 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 1 ระหว่าง กม.115+000 - กม.117+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) 08/12/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
655 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงสูงเนิน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ที่ กม.114+062 RT. ปริมาณงาน 1 งาน 09/11/2565 490,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
656 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.50+300 RT. ปริมาณงาน 1 งาน 09/11/2565 490,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
657 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/12/2565 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
658 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2565 13,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
659 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 13,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
660 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+085 LT. ปริมาณงาน 20,008 ตร.ม. 17/11/2565 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 646 ถึง 660 จาก 871 รายการ