f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 24/11/2566 45,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 9.00 เมตร 23/11/2566 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาถางป่า 23/11/2566 265,916.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/11/2566 7,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 21/11/2566 287,938.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 20/11/2566 5,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาถางป่า 17/11/2566 490,161.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสงสีส้ม 15x15 ซม. Super High Intensity Grade [มอก.606-2529] 17/11/2566 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสงสีขาว 24 Engineering Grade มอก.606-2549 16/11/2566 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาถางป่า 15/11/2566 464,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/11/2566 8,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 14/11/2566 499,776.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/11/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 14/11/2566 41,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง จำนวน 4 รายการ 14/11/2566 312,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 768 รายการ