f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 15/09/2566 35,991.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่ และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 14/09/2566 42,169.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 14/09/2566 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/09/2566 45,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/09/2566 53,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/09/2566 42,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อชุดสติกเกอร์ C2 แบบละเอียด ขนาด 76x107 ซม. ติดตั้งพร้อมแกะงานเดิม 11/09/2566 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อHOT MIX (ร้านส่ง) 11/09/2566 309,727.06 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร 11/09/2566 9,764.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร 11/09/2566 10,301.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 11/09/2566 26,047.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่ และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 07/09/2566 42,169.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อHOT MIX (ร้านส่ง) 07/09/2566 264,017.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 07/09/2566 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อเหล็กแบน ขนาด 3 x 6.00 ม.หนา 9.00 มม. 07/09/2566 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 768 รายการ