f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาด 6 กก. 29/03/2567 19,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 7 ระหว่าง กม.0+350 - กม.1+099 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 524 เมตร) 03/04/2567 996,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 7 ระหว่าง กม.0+350 - กม.1+099 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 524 เมตร) 03/04/2567 996,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.1+975 -กม.2+324 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 524 เมตร) 18/04/2567 996,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 28/03/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.128+943 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,356.00 เมตร) 17/04/2567 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.96+829 - กม.98+500 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,942.00 เมตร) 29/03/2567 10,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.49+650 - กม.55+025 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 96 ต้น) 17/04/2567 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ตอน 5 ระหว่าง กม.9+185 - กม.15+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,264 ตร.ม.) 19/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+500 - กม.17+700 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 99 ต้น) 17/04/2567 4,975,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.98+895 - กม.106+690 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,262 ตร.ม.) 19/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1- สามแยกสุรนารายณ์ ที่ กม.232+685 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 19/04/2567 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+545 - กม.42+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,918.00 เมตร) 29/03/2567 10,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.18+635 - กม.19+250 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น/แห่ง) 18/04/2567 1,958,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2434 ตอน สีคิ้ว - หนองรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+007 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม.) 19/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 985 รายการ