f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนถนนธนะรัชต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ กม.14+150 , กม.20+210 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 15/04/2563 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.106+700 - กม.107+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ที่ กม.56+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2563 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคมรองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬาและMICEกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 02/04/2563 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ระหว่าง กม.18+940 - กม.20+277 ปริมาณงาน 27,542 ตร.ม. 09/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0102 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.39+685 - กม.40+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.61+740 - กม.63+245 LT. ปริมาณงาน 15,343 ตร.ม. 10/03/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.117+000 - กม.119+800 RT. ปริมาณงาน 2.800 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 22/05/2563 28,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+737 ปริมาณงาน 33,003 ตร.ม. 01/04/2563 12,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ระหว่าง กม.18+940 - กม.20+277 ปริมาณงาน 27,542 ตร.ม. 02/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.106+353 - กม.109+050 LT. ปริมาณงาน 30,802 ตร.ม.I 14/04/2563 12,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการจัดทำป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก – บ่อทอง – มอจะบก – ไร่โคกสูง – โคกกรวด – นครราชสีมา ระหว่าง กม.72+015 – กม.148+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/02/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 29/10/2562 74,886.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 07/10/2562 98,246.41 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 113 รายการ