f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควมคุม 0100 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 LT. ปริมาณงาน 12,426 ตร.ม. 01/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุมงาน 0100 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 RT. 20/04/2563 12,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย -หนองสองห้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 7,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด –นครราชสีมา ตอน 5 ระหว่าง กม.142+100 - กม.143+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ที่ กม.14+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ที่ กม.91+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.10+600 , ที่ กม.19+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/05/2562 1,634,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ที่ กม.1+000 , ที่ กม.2+000 , ที่ กม.3+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง 14/04/2563 1,764,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ที่ กม.14+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 8 ระหว่าง กม.115+460 - กม.117+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 7,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 LT. ปริมาณงาน 12,426 ตร.ม. 19/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุมงาน 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+887 LT. ปริมาณงาน 10,479 ตร.ม. 19/03/2563 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 างเหมาทำการงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านขุนทด -หนองกราด ระหว่าง กม.7+100 - กม.7+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 113 รายการ