f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.43+850 - กม.47+815 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,406.00 เมตร) 22/04/2567 14,996,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อสายไฟ NYY 2x6 SQ.MM. มอก.955-2533 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 180,402.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 90,201.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.143+040 - กม.146+425 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,308.00 เมตร) 24/04/2567 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 7 ระหว่าง กม.0+350 - กม.1+099 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 524 เมตร) 18/04/2567 996,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.130+215 - กม.130+475 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 520 เมตร) 18/04/2567 996,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 97,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 26,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.96+829 - กม.98+500 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,942.00 เมตร) 25/04/2567 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+545 - กม.42+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,918.00 เมตร) 25/04/2567 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.72+015 - กม.100+962 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 411.48 ตร.ม.) 24/04/2567 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มอจะบก -ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.100+962 - กม.110+362 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 317 ตร.ม.) 24/04/2567 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DOCUPRINT P355D 02/04/2567 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 985 รายการ