f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2566 12,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ เซ็นทรัล แบบแขวนใต้ฝ้า (ธรรมดา) รุ่น CFH-32EFN28 / CCS-32EFN28 ขนาด 28,176 บีทียู /น้ำยา R-32 / มีมอก. / มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี 19/09/2566 36,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 19/09/2566 11,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 19/09/2566 14,109.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 19/09/2566 14,952.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาปลูกต้นลีลาวดี 19/09/2566 7,725.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 18/09/2566 33,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 18/09/2566 14,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 18/09/2566 6,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/09/2566 6,737.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 5,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 15/09/2566 10,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 15/09/2566 182,277.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 15/09/2566 35,991.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 15/09/2566 35,991.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 768 รายการ