f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด จำนวน 38 รายการ 30/09/2562 2,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 รายการ 30/09/2562 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ดีดไทย (ชำรุด) จำนวน 7 รายการ 30/09/2562 2,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด (งบประมาณ) จำนวน 4 รายการ 24/09/2562 3,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 01/04/2562 70,942.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 02/01/2562 88,174.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 01/10/2561 61,784.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. 25/09/2562 3,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (ช่วงก่อสร้าง แล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.119+000 - กม.175+000 (รวม RAMP ต่าง ๆ) ปริมาณงาน 1 L.S. 05/09/2562 3,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนฯ) จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/06/2562 950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ที่ กม.1+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/06/2562 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ที่ กม.3+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/06/2562 6,920,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 950,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2562 2,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 113 รายการ