f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. 07/11/2566 121,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/11/2566 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 06/11/2566 270,603.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 06/11/2566 9,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ 03/11/2566 14,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/11/2566 21,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/11/2566 46,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/10/2566 470,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 31/10/2566 76,747.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 31/10/2566 31,117.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อชุดกันตกจากที่สูง D-Ring 3 จุด เสริมเบาะลดความเมื่อยล้า พร้อม 2 ตะขอพร้อมตัวรับแรงกระชาก 30/10/2566 14,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15 เล่ม 1-2555 30/10/2566 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาด 6 กก. 30/10/2566 39,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 30/10/2566 5,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 27/10/2566 303,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 768 รายการ