f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ที่ กม.138+900 ปริมาณงาน 1.010 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 15/09/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 01/01/2563 53,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2563 16,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 19/06/2563 520,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานสะพานลายคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง – มอจะบก ที่ กม.87+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.13+600 - กม.19+200 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมย่อยโครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2220 ตอน กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง - หนองขวาง ระหว่าง กม.0+000-10+212 ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 2434 ตอน สีคิ้ว - หนองรี ระหว่าง กม.4+640 - กม.5+800 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.10+525 - กม.11+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.15+500 - กม.17+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 2,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+100 - กม.2+900 LT. และ กม.2+050 - กม.2+900 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE กิจกรรมย่อยโครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควมคุม 0100 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 LT. ปริมาณงาน 12,426 ตร.ม. 08/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ทางหลวงหมายเลข 2422 ระหว่าง กม.4+047 - กม.4+181 ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 4,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 113 รายการ