f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 14/11/2566 5,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/11/2566 15,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-17 นิ้ว 13/11/2566 350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/11/2566 140,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/11/2566 11,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 10/11/2566 59,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/11/2566 18,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/11/2566 8,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาถางป่า 09/11/2566 497,301.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/11/2566 178,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DOCUPRINT P355D 08/11/2566 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 85,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 08/11/2566 147,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2566 19,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาถางป่า 07/11/2566 413,703.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 768 รายการ