f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+775 - กม.10+000 ปริมาณงาน 42,275 ตร.ม. 18/12/2563 12,580,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+346 - กม.18+555 ปริมาณงาน 50,508 ตร.ม. 22/12/2563 14,514,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.92+798 - กม.92+828 และที่ กม.101+580 (Ramp 1105) ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/11/2563 5,500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 1 ระหว่าง กม.72+425 - กม.73+185 ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. 16/11/2563 8,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 1,700,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.106+250 - กม.109+050 RT. ปริมาณงาน 26,875 ตร.ม. 14/12/2563 14,517,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+100 - กม.61+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.106+250 - กม.109+050 RT. ปริมาณงาน 26,875 ตร.ม. 09/11/2563 14,517,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 1,700,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง ทางหลวงหมายเลข 2422 ระหว่าง กม.4+047 - กม.4+181 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 17/11/2563 4,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+685 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 17/11/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.114+062 - กม.114+437 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 17/11/2563 4,264,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.114+062 - กม.114+437 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/11/2563 4,264,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงสูงเนิน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ที่ กม.116+550 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 29/10/2563 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 02/09/2563 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 113 รายการ