f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
766 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 1 ที่ กม.0+295 และ กม.1+445 ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 10 ต้น 25/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
767 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.92+798 - กม.92+828 และที่ กม.101+580 (Ramp 1105) ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/01/2564 5,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
768 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 11 ระหว่าง กม.145+500 - กม.147+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม. 24/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
769 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 4 ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+852 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม. 24/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
770 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 12 ระหว่าง กม.145+500 - กม.148+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,083 อัน 24/11/2563 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
771 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 12 ระหว่าง กม.145+500 - กม.148+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,083 อัน 24/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
772 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 3 ที่ กม.2+239 ผลผลิต 1 แห่ง 24/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
773 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 12 ระหว่าง กม.145+500 - กม.148+412 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,083 อัน 24/11/2563 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
774 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ กม.4+284 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
775 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+887 - กม.2+055 LT. ปริมาณงาน 12,078 ตร.ม. 12/01/2564 11,614,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
776 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 3 ระหว่าง กม.139+100 - กม.143+200 ปริมาณงาน 9,118 เมตร 14/01/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
777 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.98+450 - กม.99+590 ปริมาณงาน 32,855 ตร.ม. 14/01/2564 12,167,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
778 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+335 และ กม.53+100 - กม.53+905 ปริมาณงาน 34,487 ตร.ม. 14/01/2564 14,514,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
779 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.98+450 - กม.99+590 ปริมาณงาน 32,855 ตร.ม. 23/11/2563 12,167,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
780 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ 09/12/2563 1,700,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 766 ถึง 780 จาก 871 รายการ